Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε!

Ο μηχανολόγος μηχανικός είναι ο επιστήμονας ο οποίος έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των αρχών της φυσικής επιστήμης στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των μηχανολογικών συστημάτων (συστήματα κίνησης, μεταφορά ισχύος κ.α.)

Η βασική λειτουργεία του μηχανισμού βασίζεται σε ένα σύνθετο σύστημα γραναζιών. Σε ένα ζεύγος γραναζιών αυτό που μεταδίδει την κίνηση ονομάζεται οδηγός και το γρανάζι που δέχεται την περιστροφή ονομάζεται οδηγούμενο. Όσο πιο πολλά είναι τα δόντια τόσο πιο αργά περιστρέφεται το γρανάζι και ανάποδα όσο πιο λίγα είναι τα δόντια τόσο πιο γρήγορα περιστρέφεται.

Σε ένα σύστημα γραναζιών ο λόγος περιστροφής ορίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Σε μια σειρά γραναζιών τα ενδιάμεσα δεν τα υπολογίζουμε ως προς την ταχύτητα και την ροπή. Ο αριθμός όμως των γραναζιών επηρεάζει την φορά. Σε ζυγό αριθμό γραναζιών οι κινήσεις του πρώτου και του τελευταίου είναι πάντα αντίρροπες.

Τα ΜΕΓΑΛΑ γρανάζια χρησιμοποιούνται για περισσότερη ροπή στρέψης.

Τα ΜΙΚΡΑ γρανάζια χρησιμοποιούνται για περισσότερη ταχύτητα περιστροφής.

Στο παιχνίδι με τον ανεμιστήρα:

Εάν επρόκειτο να αυξήσετε με γρανάζια την ταχύτητα περιστροφής ενός ανεμιστήρα θα το κάνατε:

1) Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ταχυτήτων όπου το τελευταίο γρανάζι θα ήταν ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ από το πρώτο
2) Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ταχυτήτων όπου το τελευταίο γρανάζι θα ήταν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ από το πρώτο

Μηχανικός

Μετάβαση στο περιεχόμενο