Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε!

Ο συντηρητής ασχολείται με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση ή να επιβραδύνει τη φυσική τους φθορά. Συγκεκριμένα, εξετάζει προσεκτικά τη σύσταση των υλικών και τον τρόπο κατασκευής των μνημείων ή αντικειμένων που αναλαμβάνει να συντηρήσει. Στη συνέχεια, διερευνά την έκταση της φθοράς και τα αίτια που την προκάλεσαν και αποφασίζει για τις τεχνικές-μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους. Τέλος, με τη βοήθεια εργαλείων ή/και τη χρήση χημικών υλικών, προχωρά στον καθαρισμό των επιφανειών, στην καταπολέμηση της οξείδωσης, στην ενίσχυση των φθαρμένων τμημάτων, στην ανάδειξη των χρωμάτων.

Στο Μηχανισμό των Αντικυθήρων έγινε μηχανικός καθαρισμός, λόγω έλλειψης πυρήνα του μετάλλου (όλη η πληροφορία σώζεται στα διάφορα στρώματα διάβρωσης).

Παρακάτω αποδίδονται συνοπτικά τα στάδια στη συντήρηση ενός χάλκινου αντικειμένου προερχόμενου από υδάτινο περιβάλλον.

  1. Φωτογραφική αποτύπωση.
  2. Ακτινογράφηση για την διαπίστωση ύπαρξης πυρήνα ή όχι.
  3. Αφαλάτωση: Η αφαλάτωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα χάλκινα διαβρωμένα θραύσματα εμβαπτίζονται σε διαδοχικά «μπάνια» νερού δικτύου ύδρευσης και σταδιακά σε απιονισμένο νερό.
  4. Μηχανικός καθαρισμός για την αφαίρεση των ιζημάτων, των οστρέων και των αλάτων.
  5. Απολίπανση το αντικειμένου με ασετόν ή οινόπνευμα ώστε να καθαριστεί από οποιαδήποτε λιπαρή συνθήκη.
  6. Τοποθέτηση σε κλίβανο για την αφαίρεση της υγρασίας.
  7. Σταθεροποίηση για την αντιμετώπιση της ενεργούς διάβρωσης, όπου τοποθετείται το αντικείμενο σε ειδικό κώδωνα κενού αέρος, ώστε να αφαιρεθεί ο ατμοσφαιρικός αέρας από τους πόρους του αντικειμένου.
  8. Βερνίκωμα στην επιφάνεια ώστε να προστατευθεί.
  9. Διαδικασία συγκόλλησης με ρητίνες στις πιθανές συμπληρώσεις.
  10. Ανάλυση μετάλλου για τον προσδιορισμό του κράματος από το οποίο κατασκευάστηκε.

Συντηρητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο