Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε!

Ο δημοσιογράφος ως επάγγελμα έχει στόχο την έρευνα, τη συλλογή και τη μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με την επικαιρότητα και είτε προφορικά είτε γραπτά ενημερώνει με αμεροληψία το κοινό.

Δημοσιογράφος

Μετάβαση στο περιεχόμενο