0%

Διαθέσιμος Χρόνος: 5 λεπτά


Τα γρανάζια

Ροπή στρέψης; ... Τροφή σκέψης!
Με βάση τις ιδιότητες των γραναζιών βρείτε τις σωστές απαντήσεις

1 / 5

Να βρεθεί η σχέση μετάδοσης των 2 παρακάτω γραναζιών

2 / 5

Να βρεθεί η σχέση μετάδοσης των 2 παρακάτω γραναζιών

3 / 5

Να βρεθεί η σχέση μετάδοσης του παρακάτω τρένου γραναζιών

4 / 5

Εάν επρόκειτο να αυξήσετε την ταχύτητα περιστροφής ενός ανεμιστήρα θα το κάνατε:

5 / 5

Σε ποιο από τα δύο διαγράμματα το σύστημα μετάδοσης παρέχει περισσότερη ισχύ στη ροπή στρέψης;

Το σκορ σου είναι

0%

Τα γρανάζια

Μετάβαση στο περιεχόμενο