Παραγωγή-Aνάπτυξη εφαρμογής:

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιάσονας Τσέντας

Εικαστική επιμέλεια, Eικονογράφηση: Αθηνά Ιακωβίδου

Γραφικά, Animation: Στέλιος Φαζάκης, Γιώτα Αυγέρη

Development: Σπύρος Γαλλιός

UIUX: Λυδία Τσέντα

Μετάφραση κειμένων: Κάτια Μαντέλη

Συντελεστές:

Γενική Εποπτεία-Συντονισμός 

Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτη, Δρ Αρχαιολόγος, Γενική Διευθύντρια Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

 

Γενική Επιμέλεια-Συντονισμός:

Ευάγγελος Βιβλιοδέτης, Δρ Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Εκθέσεων Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

 

Ομάδα Επίβλεψης Έργου:

 • Παναγιώτα Κουτσιανά, Αρχαιολόγος
 • Ευγενία Μήτρου-Γεωργίου, Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος MA
 • Νεκταρία Ρουμελιώτη, Π.Ε. Ζωγράφος
 • Μαρία Σελέκου, Δρ Αρχαιολόγος
 • Μαρία Τερζούδη. Αρχαιολόγος, MSc Πολιτιστική Διαχείριση

 

Σχεδιασμός, εφαρμογή και υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής:

 • Βασίλειος Ζαϊρές, Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος έργου ΕΣΠΑ
 • Λάμπρος Μπερούκας, Π.Ε. Πληροφορικής έργου ΕΣΠΑ

 

Ζωγραφική: 

Νεκταρία Ρουμελιώτη, Π.Ε Ζωγράφος Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 

Διοικητική Υποστήριξη:

 • Κωνσταντίνος Μπιζρέμης, Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΕΑΜ
 • Παναγιώτα Κουτσιανά, Αρχαιολόγος
 • Ευγενία Μήτρου-Γεωργίου, Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος MA
 • Μαρία Σελέκου, Δρ Αρχαιολόγος
 • Μαρία Τερζούδη. Αρχαιολόγος, MSc Πολιτιστική Διαχείριση

 

Αρχική σύλληψη ιδέας ψηφιακής εφαρμογής:

Δέσποινα Καλεσοπούλου, Δρ Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειακής Αγωγής στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ευχαριστίες:

Χρήστος Καμέρης, ΠΕ Διοικητικός, ΕΑΜ, Κέλλυ Δρακομαθιουλάκη, ΤΕ Μηχανικός, ΕΑΜ, Μαρία Κοντάκη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης , ΕΑΜ, Αλεξάνδρα Χατζηπαναγιώτου, Αρχαιολόγος, ΕΑΜ, Νομική Παλαιοκρασσά, Αρχαιολόγος, ΕΑΜ.

Παντελής Φελέρης, Αρχιτέκτων/Μηχανικός, Ειρήνη Δεμίρη ΠΕ Διοικητικός, Ζηνοβία Εργά, Εκπαιδεύτρια Καταδύσεων, Bcs Επιστημών της Θάλασσας, MSc Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Γεώργιος Τσιμπούκης, Δρ Αρχαιολόγος, ΥΠΠΟ, Γεώργιος Κουτσουφλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ενάλιας Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βασίλης Βάσιλας, Φοιτητής ΕΜΠ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΡΤ.ΑΕ.

Το έργο “Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων” (Κωδικός MIS 5124333) υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση¨ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο