Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε!

Οι επιγραφικοί είναι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη των κειμένων πάνω σε κάθε είδους υλικό. Η μελέτη των κειμένων αυτών σε συνδυασμό με την αρχαιολογία και την ιστορία, αποτελούν πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την αρχαιότητα και η ερμηνεία τους προσφέρει πολύτιμο υλικό για την ανασύνθεση και κατανόηση του παρελθόντος. Επιπλέον, η μορφή της γραφής, ο τύπος και η ποικιλία των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται μπορούν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για τη χρονολόγηση του κειμένου, αλλά και των μνημείων πάνω στα οποία αυτά βρέθηκαν.

Ο μηχανισμός έφερε εμπρός και πίσω μεταλλικές πλάκες καλυμμένες με πυκνογραμμένες αστρονομικού περιεχομένου επιγραφές, που παρείχαν οδηγίες χρήσης του οργάνου.  Οι επιγραφές στην επιφάνεια του Μηχανισμού σχετίζονταν με τους αστρονομικούς και ημερολογιακούς υπολογισμούς. Από την επιγραφή στο θραύσμα G, που προέρχεται από την πρόσθια πλάκα, φαίνεται ότι ο Μηχανισμός χρησιμοποιούνταν εκτός από τον κατασκευαστή και από άλλα πρόσωπα, από αστρονόμους. Οι επιγραφές φαίνεται να  έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι και χρονολογούνται, όπως και ο Μηχανισμός, γύρω στο 150-100π.Χ.

Το θραύσμα 19 προέρχεται από την πίσω πλάκα προστασίας του Μηχανισμού. Σε αυτό περιγράφονται εκτός από τις λειτουργίες του οργάνου, οι εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης που δηλώνονται με κεφαλαία γράμματα – σύμβολα Η, Σ, Η, Ν που ερμηνεύονται Ήλιος, Σελήνη, Ημέρα, Νύχτα (κύκλος του Σάρου). Επίσης αναγράφονται τα 76 έτη του Καλλίππου, τα 19 έτη του Μετωνικού Κύκλου και 223 Σεληνιακοί μήνες του Κύκλου του Σάρου.
Τμήμα της πρόσθιας πλευράς του μηχανισμού «παράπηγμα» είδος αστρικού ημερολογίου το οποίο καταγράφει τον ετήσιο κύκλο της πρώτης εμφάνισης και εξαφάνισης των απλανών αστέρων και αστερισμών κατά την αυγή και δύση του Ηλίου στο ουράνιο στερέωμα.

Επιγραφικός

Μετάβαση στο περιεχόμενο