0%

Διαθέσιμος Χρόνος: 10 λεπτά


Ο τύπος

Επίλεξε για κάθε άρθρο από τις εφημερίδες που αναφέρονται στο ναυάγιο τον τίτλο που αποδίδει το περιεχόμενό του.

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

Το σκορ σου είναι

0%

Ο Τύπος

Μετάβαση στο περιεχόμενο