Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός;

Οι αστρονόμοι, κατόπιν συστηματικών παρατηρήσεων και μαθηματικών υπολογισμών, κατέληξαν σε κάποιες χρονικές περιόδους στις οποίες όμως υπήρχε επανάληψη αστρονομικών φαινομένων. Η κύρια λειτουργία αυτών των σύνθετων κύκλων, ήταν να βρίσκουν την αναλογία ανάμεσα στο ηλιακό και το σεληνιακό ημερολόγιο.

Παρατήρησαν ότι επειδή ένα ηλιακό έτος δεν περιέχει ακέραιο αριθμό σεληνιακών μηνών έτσι και οι ημερομηνίες αποκλίνουν όσο προχωρά ο χρόνος. Κάποιοι από αυτούς τους κύκλους είχαν τη λειτουργία του ακριβούς υπολογισμού φαινομένων όπως οι εκλείψεις.

Πάτησε εδώ για να ανακαλύψεις στοιχεία για μερικούς σημαντικούς σύνθετους κύκλους της αρχαίας αστρονομίας

Με οδηγό τα βελάκια, αντιστοίχισε τις λειτουργίες του μηχανισμού στα σωστά σημεία της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης.

* Αν θέλεις, πάρε πρώτα όλες τις πληροφορίες για την κάθε λειτουργία πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια ⓘ

Σημαντικοί σύνθετοι κύκλοι της αρχαίας αστρονομίας

Ο κύκλος του Μέτωνος (430 π.Χ.): κάθε 19 έτη (ή 235 σεληνιακούς* μήνες) ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη επανέρχονται στις ίδιες μεταξύ τους σχετικές θέσεις. Η διαφορά μεταξύ σεληνιακού και ηλιακού ημερολογίου συνίσταται μόνο σε 5 ημέρες κάθε 19 έτη.

Ο κύκλος του Καλλίππου (370-300 π.Χ.): κάθε 76 έτη (ή 940 σεληνιακούς* μήνες) ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη επανέρχονται στις ίδιες μεταξύ τους σχετικές θέσεις.

Ο κύκλος του Καλλίππου αποτελείται από τέσσερις κύκλους του Μέτωνος, με διαφορετική όμως κατανομή των πλήρων (30 ημερών) και των ελλιπών (29 ημερών) μηνών, γεγονός που μειώνει την απόκλιση σεληνιακού και ηλιακού ημερολογίου σε 4 ημέρες κάθε 76 έτη.

Ο κύκλος του Σάρου: οι Βαβυλώνιοι είχαν παρατηρήσει ότι κάθε 223 σεληνιακούς μήνες* (αντιστοιχεί σε μια περίοδο 18 ετών και 11 περίπου ημερών) επαναλαμβάνονται οι εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης, αλλά όχι ακριβώς με τις ίδιες συντεταγμένες.

Επειδή το χρονικό αυτό διάστημα δεν περιέχει ακέραιο αριθμό ημερών, έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της επαναλαμβανόμενης έκλειψης κατά 8 ώρες.

Ο κύκλος του Εξελιγμού: Το χρονικό διάστημα που ισούται με 669 σεληνιακούς* μήνες (δηλαδή τρεις φορές ο κύκλος του Σάρου), περιέχει ακέραιο αριθμό ημερών και βοηθάει στη διόρθωση της ώρας της έκλειψης.

* σεληνιακός ή συνοδικός μήνας: το διάστημα που μεσολαβεί από μία νέα Σελήνη στην επόμενη (29,5 ημέρες περίπου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο