Ντύσε τους δύτες

Σύρε τα ονόματα των εξαρτημάτων που αντιστοιχούν στον σφουγγαρά και τον σύγχρονο δύτη.

Κάθε φορά που βάζεις το σωστό εξάρτημα θα συμπληρώνεται η εικόνα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο