0%

Διαθέσιμος Χρόνος: 5 λεπτά


Ειδικότητες Επιστημόνων

Ποιές επιπλέον ειδικότητες πιστεύεις ότι χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

 

Επίλεξε τις επιπλέον ειδικότητες που πιστεύεις ότι συμμετέχουν στη μελέτη του Μηχανισμού

1 / 8

Πιστεύεις πως οι Τοπογράφοι χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

2 / 8

Πιστεύεις πως οι Αρχιτέκτονες χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

3 / 8

Πιστεύεις πως οι Χημικοί χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

4 / 8

Πιστεύεις πως οι Οστεοανθρωπολόγοι χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

5 / 8

Πιστεύεις πως οι Φυσικοί χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

6 / 8

Πιστεύεις πως οι Ωκεανογράφοι χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

7 / 8

Πιστεύεις πως οι Ναυπηγοί χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

8 / 8

Πιστεύεις πως οι Γεωλόγοι χρειάζονται για τη μελέτη του Μηχανισμού;

Το σκορ σου είναι

0%

Ειδικότητες Επιστημόνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο