Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε! Ας παίξουμε!

150 – 100 π.Χ.

Δημιουργία του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

70 π.Χ.

Ναυάγιο του πλοίου που μετέφερε τον Μηχανισμό στα Αντικύθηρα

1900 – 1901

Εντοπίστηκε το ναυάγιο – 1η φάση ανέλκυσης

1902 – 1910

Πρώτοι ερευνητές:
Στάης, Σβορώνος, Ράδος, Ρεδιάδης και ο Γερμανός φιλόλογος Rhem

1930 – 1940

Οι έρευνες γίνονται από:
Ι.Θεοφανίδη (1928, 1934) το Γερμανό E.Zinner (1931) και τους Άγγλους R.T.Gunther (1932) και W.Hartner (1939)

1970 – 1974

Derek De Solla Price (1955, 1959) απέρριψε την αρχική άποψη του μηχανισμού ως αστρολάβο και τον χαρακτήρισε ως ένα αρχαίο ελληνικό υπολογιστή με ωρολογιακό μηχανισμό λόγω των πολλαπλών γραναζιών που διέκρινε στο μηχανισμό με την παρατήρηση και τη φωτογράφιση. Με τη βοήθεια του επιγραφολόγου Γ.Σταμίρη, το 1958 τα γράμματα που διαβάσθηκαν στα θραύσματα, ανήλθαν στα 793.

1980 – 1990

Η λειτουργία του μοντέλου του Price αμφισβητήθηκε από γύρω στα 1985 από τον Αυστραλό καθηγητή A.Bromley. Ο Bromley, στηριζόμενος στα δεδομένα του Price αλλά και στις δικές του παρατηρήσεις και διορθώσεις, δίνει εντολή στον κατασκευαστή Frank Percival να κατασκευάσει ένα δικό του μοντέλο, πιο βελτιωμένο και πιο λειτουργικό από αυτό του Price χωρίς όμως να έχει δει και εξετάσει το μηχανισμό από κοντά.

1990 – 2000

Ο A.Bromley εξετάζει τον μηχανισμό από κοντά και έθεσε βασικό του στόχο να μπορέσει να προσεγγίσει τη σωστή τοποθέτηση και διάταξη των γραναζιών στο χώρο, την οποία δυστυχώς η ακτινογράφηση του Χαρ.Καράκαλου στη μελέτη του Price δεν κατέγραψε επαρκώς.

2000 – 2005

Ο M.Wright ισχυρίζεται ότι τα θραύσματα του μηχανισμού δεν αποτελούν ενιαίο μηχανισμό αλλά δύο ανεξάρτητους μηχανισμούς. Απορρίπτει την ύπαρξη του διαφορικού γραναζιού του Price και αναφέρεται σε επικυκλικό σύστημα γραναζιών.

2005 – Σήμερα

Επανεξέταση του μηχανισμού το 2005 με μη καταστροφικές τεχνικές της τελευταίας τεχνολογίας από μια ελληνοβρετανική ομάδα επιστημόνων.

α) Πολυωνυμική ψηφιακή φωτογράφιση
β) Ψηφιακή φωτογράφιση
γ) Τρισδιάστατη ακτινογράφιση με ακτίνες X
δ) Χημική ανάλυση

Χρονολόγιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο