Ας φορτώσουμε
τα αντικείμενα στο πλοίο

Τι αντικείμενα πιστεύεις ότι μετέφερε το πλοίο;

Ποια από τα αντικείμενα συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων στο φορτίο του πλοίου;

Μετάβαση στο περιεχόμενο